Ledenvergaderingen

Hier vind je alle informatie over de aankomende ledenvergadering op 31 maart 2022. De vergadering vindt plaats in het Clubhuis, aanvang 20.00 uur.

Inkomende stukken graag versturen naar [email protected].

Agenda

Notulen ALV 2021

Balans en resultatenrekening 2021 / Begroting 2022

Verklaring Kascommissie

Jaaroverzicht 2021

 

AMVJ Tennis Agenda ALV 31-3-2022.pdf AMVJ Tennis Balans en resultatenrekening 2021.pdf AMVJ Tennis Notulen Algemene Ledenvergadering 22 Juni 2021.pdf AMVJ Tennis Verklaring Kascommissie 2021.pdf AMVJ Tennis Jaaroverzicht 2021.pdf