Ledenvergaderingen

Hier vind je alle informatie over de aankomende ledenvergadering op XX-YY-2021. De vergadering vindt plaats op XX-YY-2021 in het Clubhuis, aanvang 20.00 uur.

Ingekomen stukken graag versturen naar [email protected].

Agenda

(Financieel) Verslag 2020

Begroting 2021

 

Hieronder vind je de notulen van de ledenvergaderingen vanaf 2016.

Notulen ALV 2019

Notulen ALV 2018

Notulen ALV 2017

Notulen ALV 2016