Lidmaatschap opzeggen?

Jammer, want we willen natuurlijk graag dat je lid blijft! 

Opzeggingen moeten altijd vóór 15 december van het lopende seizoen binnen zijn. Als je niet tijdig opzegt loopt het lidmaatschap automatisch door, inclusief betalingsverplichting voor het nieuwe seizoen.

Je ontvangt een bevestiging per e-mail dat het lidmaatschap is opgezegd. Je behoudt je speelrecht tot tot en met 31 maart van het nieuwe jaar.

Je kunt ook schriftelijk opzeggen:

Ledenadministratie AMVJ Tennis
Groenendaalstraat 24 huis
1058 LH Amsterdam