Bestuur & Commissies

Bestuur

Per 29 mei 2019 is het bestuur van AMVJ Tennis als volgt samengesteld:

Peter van den Dungen, voorzitter, [email protected]

Max de Vreede, penningmeestser, penningmeester@amvjtennis.nl

Miriam Martinus, secretaris, [email protected]

Jan de Vreede, algemeen lid

Wai-Ling Li, algemeen lid


Commissies

Toernooicommissie: Saskia Speth & Robbert Veltman (aanvulling is gewenst), [email protected]

Competitieleiding: Frank Helderman & Saskia Speth, [email protected]

Evenementencommissie: Peter van den Dungen en Miriam Martinus voorzitter@amvjtennis.nl

Jeugdcommissie: Jack Souisa, Chantal Helmstrijd & Mayumi Konishi [email protected]

AMVJ Open Toernooi: Michel Lubbinge

Tossavond: Frans van Gerwen

Kascommissie: Michel Lubbinge

Publiciteitscommissie: Robbert Veltman, Nora Kouwenhoven, Henk Stoffels & Miriam Martinus