Vertrouwenspersoon AMVJ Tennis

05 juli 2021


Beste AMVJ-ers,

AMVJ Tennis wil een veilige en sportieve vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met onze mooie sport. Zaken als ‘pesten’, conflicten, ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie zijn binnen onze vereniging daarom uit den boze. Maar stel nu dat…. Dan kun je voortaan terecht bij onze nieuwe vertrouwenspersoon Yannouck van Lier.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Iedereen heeft er wel eens over gehoord, gelezen of gezien op tv: gebeurtenissen bij sportverenigingen waarbij sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Binnen AMVJ Tennis willen wij dit soort gebeurtenissen graag voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Toch is het denkbaar dat het wel gebeurt. Dan is het een prettig idee dat je terecht kunt bij een onafhankelijk persoon die daarover met jou en/of andere betrokkenen in gesprek gaat.

De vertrouwenspersoon (VP) is een initiatief van het NOC*NSF mede ondersteund door de KNLTB. De vertrouwenspersoon is een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Geheel onafhankelijk
Yannouck is geen lid van het bestuur van AMVJ Tennis en opereert geheel onafhankelijk. Alle vragen/verzoeken worden door haar vertrouwelijk behandeld. Desgewenst kan zij zaken aankaarten bij het bestuur, maar dat gebeurt dan geheel anoniem of in algemene zin. 

 

Nieuwscategorieën