Padel bij AMVJ Tennis?

19 april 2022


Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2022 willen wij graag een update geven over de ontwikkelingen rondom de mogelijke komst van Padel bij AMVJ Tennis.

De jaarlijkse algemene vergadering heeft op 31 maart in principe ingestemd met de komst van Padel. De meest voor de hand liggende locatie is onze huidige gravelbaan 1. Hier kunnen 3 padelbanen worden aangelegd. Op nadrukkelijk verzoek van de vergadering wordt ook nog gekeken naar mogelijke alternatieven, zoals het opofferen van baan 6 voor Padel.

Wat zijn de overwegingen voor de komst van Padel bij AMVJ Tennis?
Een speciale Padelcommissie heeft de afgelopen maanden al diverse mogelijkheden voor de komst van Padel onderzocht en offertes aangevraagd. Een aantal opties viel al snel af, zoals Padel op de banen 7 & 8 of op de plek van het oefenmuurtje. Daarop heeft de commissie geconcludeerd dat het opofferen van gravelbaan 1 voor 3 padelbanen de meest haalbare optie is. Het bestuur gaat de haalbaarheid van Padel bij AMVJ Tennis nu verder onderzoeken en neemt de wens van de algemene ledenvergadering voor een nader onderzoek naar Padel op baan 6 daarin uiteraard mee.

De commissie houdt verder rekening met de volgende overwegingen. 

- Continuïteit
Weliswaar is onze vereniging de afgelopen twee jaar flink gegroeid (van 375 naar nu bijna 600 leden), maar wij moeten ook vooruitkijken naar de toekomst. Padel is een van de snelst groeiende sporten in Nederland en trekt over het algemeen een jonger publiek. Voor veel tennisverenigingen geldt dan ook dat Padel, om het maar dramatisch te zeggen, de redding van hun club is geweest. Met het oog op de continuïteit van onze vereniging lijkt de komst van Padel daarom een logische stap.

- Extra sportmogelijkheid
Tennisleden krijgen er met Padel een extra sportmogelijkheid bij. Maar ook voor AMVJ Voetbal, Hockey en Tafeltennis is Padel een aantrekkelijk alternatief voor de stille zomermaanden. Zo bezien versterkt Padel dus ook de omnisport-gedachte binnen AMVJ. Bovendien wordt Padel op deze manier toegankelijker voor mensen met een lager inkomen, hetgeen prima past bij de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van AMVJ. Een commerciële padelbaan huren kost immers al gauw 40 euro per uur.

- Baanbezetting
Padel speel je in principe altijd met z’n 4-en en de baanbezetting is daarmee altijd vrijwel 'optimaal'. (Lees meer over de spelregels van Padel.) Bij veel tennisclubs met Padel zijn de padelbanen daarom vaak doorlopend bezet. Als alle drie de padelbanen bezet zijn (=12 spelers), blijft er voor de tennissers (ondanks het inleveren van 1 baan) nog voldoende ruimte over om vrij te kunnen spelen. De banen 7 en 8 blijven gewoon beschikbaar voor wintertennis.

- Relatief goedkoop
De aanleg van Padelbanen is weliswaar duur maar het onderhoud is relatief goedkoop. Met de verwachting dat er flinke belangstelling voor Padel zal zijn, verdient deze investering zich naar verwachting binnen 3-5 jaar terug.

- ‘Reuring’
Padel levert naar verwachting ook meer ‘reuring’ op, zowel op als naast de baan. De baan is weliswaar kleiner maar de intensiteit ligt hoger dan bij tennis. Tegelijkertijd is de fysieke belasting voor armen en benen minder groot. De rackets en ballen zijn minder zwaar en de kans op overbelasting is daardoor minder groot.

Hoe willen wij Padel organiseren?
De Padelcommissie heeft de afgelopen maanden al diverse mogelijkheden voor de komst van Padel onderzocht en offertes aangevraagd. Een aantal opties viel al snel af, zoals Padel op de banen 7 & 8 of op de plek van het oefenmuurtje. Daarop heeft de commissie geconcludeerd dat het opofferen van gravelbaan 1 voor 3 padelbanen de meest haalbare optie is.

De padelbanen worden aangelegd op gemeentegrond maar worden eigendom van AMVJ Tennis. Dat betekent een flinke investering voor onze club. Aangezien de gemeente ook een bijdrage levert blijft de investering echter binnen onze financiële mogelijkheden. De contributie-inkomsten zullen met Padel bovendien omhoog gaan.

Naast het tennislidmaatschap wordt een Padel-lidmaatschap geïntroduceerd waarbij voor tennisleden een lager tarief zal worden gehanteerd dan voor pure Padel-leden. Over de verdere organisatie, zoals het toezicht op en het gebruik van de banen, wordt nog nagedacht.

Hoe nu verder?
De eventuele aanleg van padelbanen is o.a. afhankelijk van de invulling van alle randvoorwaarden en het verdere overleg met de gemeente Amsterdam en de andere AMVJ verenigingen op ons sportpark. Wij hechten er dan ook aan om te benadrukken dat van een definitieve beslissing over de komst van Padel nog geen sprake is.

Als het plan organisatorisch en financieel volledig is uitgewerkt zullen wij alle relevante informatie, waaronder een situatietekening, aan jullie toesturen. Uiteindelijk is het dan aan de algemene ledenvergadering om een definitieve beslissing te nemen. Over de tijdlijn valt nog geen duidelijke uitspraak te doen.

Wij hopen jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Vanaf nu zullen wij jullie  regelmatiger op de hoogte houden van de stand van zaken rondom Padel. Ondertussen kunnen jullie met eventuele vragen altijd bij ons terecht via [email protected].

Met vriendelijke groet,
Padelcommissie AMVJ Tennis (Martijn Pont en Peter van den Dungen)
Bestuur AMVJ Tennis     

 

 

Nieuwscategorieën