Coronamaatregelen sportpark en registratie via QR code

04 september 2020


Om de toenemende drukte op ons sportpark in goede banen te leiden is in overleg met de AMVJ sportverenigingen (Tennis, Voetbal, Hockey en Tafeltennis) een gezamenlijk Coronabeleid vastgesteld. Wij verzoeken jullie dringend om je aan deze maatregelen te houden. Spreek andere bezoekers hier ook op aan. Dit aangezien de gemeente bij overtreding kan overgaan tot directe sluiting van ons hele sportpark en de kantine.

Algemene coronamaatregelen sportpark AMVJ

In overleg met de AMVJ sportverenigingen is een gezamenlijk Coronabeleid vastgesteld om voor alle gebruikers en bezoekers van het sportpark het sporten en het verblijf in de kantine zo veilig mogelijk te laten verlopen.

NALEVING VAN DEZE REGELS IS IN IEDERS BELANG. Gaan mensen in discussie? Vraag het nog een keer vriendelijk, maar laat het daar dan bij. Vooral van volwassenen mogen we verwachten dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Uitgangspunt zijn de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • blijf thuis bij Corona-achtige klachten
 • was je handen voor en na het sporten
 • houd 1,5 meter afstand als je langs het veld of in de kantine/op het terras zit
 • volg de aangegeven looproutes
 • kleed je thuis om; gebruik van de kleedkamers is niet toegestaan
 • doe als sporter/bezoeker bij het betreden van het sportpark de gezondheidscheck via deze QR-code* of via deze link
 • registratie geldt voor elk bezoek gedurende de week voor iedereen vanaf 13 jaar
 • volg de aanwijzingen van de corona coördinatoren/hosts bij AMVJ. Zij zijn herkenbaar aan hun gele hesjes.
 • iedere sporter/bezoeker wordt verzocht binnen een uur na afloop van zijn of haar lessen en/of wedstrijd(en) het sportcomplex te verlaten.

Registratie

*Wij verzoeken alle sporters en bezoekers vanaf 13 jaar om zich te registreren met een gezondheidscheck. De QR code met de gezondheidscheck is te vinden op borden bij de ingang en op diverse andere plekken op het sportpark.

De registratie is formeel niet verplicht, maar wel gewenst. De gezondheidscheck bestaat uit vijf vragen. Ook wordt gevraagd om datum en tijd van aankomst in te vullen. De gegevens worden 14 dagen bewaard en worden alleen gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

De registratie geldt voor ieder bezoek aan het sportpark, dus ook bij lessen en vrij spelen. Het registratieformulier kun je ook vooraf thuis invullen via de QR code of deze link.

Kantine

 • In de kantine mogen maximaal 30 bezoekers ZITTEN. Hetzelfde geldt voor het boventerras en de terrassen op de begane grond.
 • Ga NIET in groepjes bovenop elkaar staan. Laat één persoon drankjes bestellen bij de bar.
 • Blijf geen uren hangen. Verlaat na maximaal een uur de kantine of het terras zodat er steeds plaats is voor nieuwe bezoekers.
 • Houd je aan de looproutes en de aanwijzingen van het kantinepersoneel.

Maatregelen specifiek voor Tennis

 • Registreren geldt ook als je les hebt of vrij gaat spelen.
 • Beperk het aantal toeschouwers bij (jeugd)wedstrijden en lessen tot 1 ouder of begeleider.
 • Toeschouwers/teamleden mogen alleen op de banken bij de banen plaatsnemen. Houd daarbij 1,5 meter afstand.
 • Het traditionele 'taartmoment' voor of na wedstrijden raden wij af.
 • Laat bij wedstrijden alleen de captains/teambegeleiders de gang van zaken regelen met betrekking tot het wedstrijdformulieren, uitslagen enzovoorts.
 • Loop bij wedstrijden direct naar de baan die voor jullie team is gereserveerd met inachtneming van de looproutes en de 1,5 meter afstand.
 • Is de baan nog bezet? Ga als speler of als team apart zitten in de kantine of op het terras en houd onderling 1,5 meter afstand.
 • Komt er een baan vrij voor de volgende wedstrijd? Begin dan zo snel mogelijk nadat de baan is geveegd en verlaten door de vorige bespelers.

 

 

Nieuwscategorieën