ALV met 2 maanden uitgesteld

08 maart 2021


Gezien de huidige omstandigheden mogen wij helaas op dit moment geen fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) houden. Normaal gesproken moet dit voor het einde van het eerste kwartaal gebeuren. Om niet per direct over te gaan op een digitale vergadering heeft het bestuur besloten om de vergadering voorlopig met 2 maanden uit te stellen. Het bestuur kan de ALV uitstellen op basis van artikel 2 lid 10 van het burgerlijk wetboek. Wij hopen echter wel dat we de ALV zo snel mogelijk kunnen houden!

 

Onderstaande punten zullen in ieder geval behandeld worden in de aankomende ALV:

 

a) de contributie

b) baanonderhoud in eigen beheer

c) baangebruik gedurende de winterperiode

d) padelbaan

 

Deze punten vragen nu misschien al om uitleg:

a) Contributie: het bestuur wil de contributie verhogen met de inflatie plus een beetje, d.w.z.: 5 euro voor volledige leden en 2,50 euro voor de overige categorieën. Dit aangezien wij verwachten dat de kosten gaan stijgen, omdat
1) wij de banen langer willen gaan huren (zoals nu banen 7&8 het hele jaar bespeelbaar zijn willen wij de banen 1 t/m 6 in ieder geval t/m november huren en hopelijk langer), en
2) er komt eventueel een huurverhoging vanuit de gemeente. Deze verhoging was al aangekondigd voor januari 2021 maar is vooralsnog even uitgesteld.

 

De facturering voor het seizoen 2021 vindt plaats op basis van deze voorgestelde verhoging. Indien de contributieverhoging niet door de ALV wordt goedgekeurd, dan zal het bedrag van de contributieverhoging worden geretourneerd aan de leden.

 

b) Baanonderhoud in eigen beheer: om de gravelbanen langer open te houden, kunnen we misschien de banen in eigen onderhoud nemen.

 

c) Baangebruik gedurende de winterperiode: dit jaar is door meerdere leden het verzoek ingediend om de gravelbanen langer open te houden. Ondanks pogingen van het bestuur, heeft de gemeente hier niet mee ingestemd. Indien niet alle banen langer open kunnen blijven zal er gestemd moeten worden over een voorstel tot het maximeren van het baangebruik per lid per week gedurende de winterperiode.

 

d) Het bestuur wil via de ALV graag de goedkeuring van de leden krijgen om te onderzoeken of een padelbaan op AMVJ (uiteraard niet op de huidige banen) wenselijk is.

 

Wij komen zo snel als mogelijk terug met een datum voor de ALV.

 

Voor nu veel tennisplezier en blijf gezond.

 

Het bestuur

Nieuwscategorieën