Inschrijven Voorjaarscompetitie 2021

 

Jullie kunnen je weer inschrijven voor de Voorjaarscompetitie 2021. LET OP: de vrijdagavondcompetitie kent een andere opzet, zie onderaan dit bericht.

De inschrijfformulieren moeten uiterlijk zijn ingeleverd op 31 december 2020.

Gebruik voor online inschrijven de button hierboven. Of vul het Word formulier in dat per e-mail is toegestuurd.

Zonder inschrijfformulier geen recht op spelen. Het blijft daarom belangrijk dat iedereen zich persoonlijk aanmeldt voor de competitie, waarbij duidelijk de competitievorm/speeldag wordt aangegeven. 

Als je een bepaalde teamsamenstelling in gedachten hebt, overleg dan van tevoren met elkaar. Vul pas daarna het formulier in, zodat wij (of collega speler/speelsters) niet voor verrassingen komen te staan.

Het blijft uiteraard ook mogelijk om je individueel of met 1 of 2 aspirant teamgenoten aan te melden. Waarschijnlijk zullen zich teams aanmelden die nog enkele spelers/speelsters nodig hebben. De competitieleiding behoudt zich het recht voor om leden aan een passend team toe te voegen. Verder zal de competitieleiding variabele begintijden hanteren, zowel op zaterdag als zondag.

Competitiemogelijkheden
Dit zijn de verschillende competitiemogelijkheden in Noord Holland. AMVJ biedt niet alle competitievormen aan. Je kunt spelen op zaterdag, zondag, dinsdagochtend (alleen dames), donderdagavond (voor beginners 8&9) en vrijdagochtend en - avond.

Nadere informatie over de wedstrijddata van de voorjaarscompetitie. Meer informatie over o.a. invallen in een ander team c.q. het aanvragen van dispensatie.

Competitebijdrage
De competitiebijdrage per team is in overleg met het bestuur wederom vastgesteld op  € 50,- (exclusief de bijdrage voor de ballen; excl. eventuele competitietraining). Iedere speler/ster, die zich opgeeft voor de competitie, verklaart akkoord te gaan met de regeling betreffende het gebruik van de competitieballen. Eventuele boetes dienen door het team zelf te worden te worden voldaan.

Ook in 2021 bestaat er de mogelijkheid om competitietrainingen te nemen. Graag vernemen we tijdig van jullie of er interesse is voor competitietrainingen in de weken voorafgaand aan de competitie.

Invallers
We gaan ervan uit dat je je uiterste best doet om daadwerkelijk alle wedstrijddagen te spelen. Als je van tevoren weet, dat je op bepaalde speeldagen niet beschikbaar bent, probeer dan TIJDIG ZELF in overleg met je team een invaller te vinden. Stel eventueel het team wat ruimer samen. Dit bespaart de captain (en ons) veel e-mailen en bellen.

Geef vervanging van buiten het team wel door aan de competitieleiding. Het is niet toegestaan meer dan éénmaal in te vallen in een hoger team, hoewel het begrip hoger nu ruimer is geformuleerd.

Reservespelers gevraagd
Het is ook mogelijk om je op te geven als reservespeler. Afgelopen jaar is weer gebleken dat reservespelers hard nodig zijn! Het opgeven als reservespeler houdt geen verplichting in. Alleen zal je per email benaderd worden, of je op een bepaalde datum zou kunnen invallen. We streven er naar een zo groot mogelijk bestand van potentiële invallers te vormen om daarmee de aanvoerders te ondersteunen bij het zoeken naar vervangers. Met vriendelijke groet, Anita en Coos van Meurs

Vrijdagavondcompetitie: 'Om de week spelen'
De vrijdagavondcompetitie werd afgelopen najaar vanwege corona 'op tijd' gespeeld. Uit onderzoek onder spelers en VCL’s over de drukte en groei voor de vrijdagavondcompetitie blijkt dat deze maatregel niet positief is ervaren. Andere mogelijke oplossingen worden beter beoordeeld. Het scenario 'om de week spelen' heeft de voorkeur om de drukte op vrijdagavond te spreiden en toekomstige groei mogelijk te maken. Dit scenario kan – in iets aangepaste vorm – ook in 2021 een passende oplossing zijn voor het reguleren van de drukte op de parken en het waarborgen van de 1,5 meter regel.

Wat houdt het scenario 'Om de week spelen' precies in?

  • Alle teams spelen om de week competitie, de heren- en dames teams starten gelijk met de reguliere competitie (9 april). De gemengde teams starten een week eerder (2 april).          
  • Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set.
  • Ieder team heeft totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en andere activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken.
  • De totale organisatie op vrijdagavond is daarmee 10 weken (exclusief inhaaldagen). De overige competitiesoorten duren gewoon 7 weken.

De KNLTB bepaalt voor aanvang van het maken van de indeling (op basis van de verwachte maatregelen in de competitieperiode) welk scenario zal worden toegepast tijdens de vrijdagavondcompetitie: een 'normale competitie met 7 speelweken' of ‘Om de week spelen met 5 speelweken’. Zodra er een definitieve beslissing is genomen word je hierover geïnformeerd.