Werkzaamheden Kalfjeslaan

14 september 2020


Op maandag 28 september 2020 gaat het project ‘Ophoging en herinrichting Amsteldijk’ van start. Dit heeft veel impact op het verkeer vanuit Amsterdam-Zuid dat over de rotonde De Borcht naar de parkeerplaats en kantine van AMVJ onderweg is.

Zoals op de website van de gemeente aangegeven staat, wordt gewerkt op het stuk vanaf rotonde De Borcht t/m de kruising Kalfjeslaan. De werkzaamheden starten op 28 september en zouden half november gereed moeten zijn. Zie ook de 'bewonersbrief' in de header van dit bericht.

  • In de eerste 3 weken van de werkzaamheden zal de kruising Amsteldijk/Kalfjeslaan alleen in de weekenden geopend zijn;
  • In de laatste 5 weken van de werkzaamheden is deze kruising altijd geopend;
  • Het deel tussen rotonde De Borcht tot de kruising Kalfjeslaan is de gehele werkperiode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat als verkeer gebruik wil maken van de kruising Kalfjeslaan (mits deze dus open is), dat alleen kan indien men vanuit het zuiden aan komt rijden (vanaf de Oranjebaan). Komend vanuit Ouderkerk kun je links afslaan bij de Machineweg en bij de T-kruising naar rechts;
  • Fietsverkeer kan met de fiets aan de hand het werk passeren.

 Parkeren

Gedurende de werkzaamheden kun je het beste gebruik maken van het parkeerterrein Saskia van Uylenburgweg. Vanaf daar is het een klein stukje lopen naar de club. In de weekenden en in de laatste 5 weken van de werkzaamheden is de kruising Kalfjeslaan gewoon open. Indien je vanuit zuidelijke richting aan komt rijden, kun je dus ook gewoon via de kruising Kalfjeslaan het sportpark bereiken.

Z-20-81478_BewonersbriefAmsteldijkDEF.pdf

Nieuwscategorieën