Aangepast bericht: Avondklok en banen reserveren

20 januari 2021


Beste AMVJ-ers,

Het ingangstijdstip van de avondklok is nu duidelijk: zaterdag 23 januari om 21.00 uur. Onderstaande mededeling blijft daarom onverkort van kracht. Reserveringen voor zaterdag na 20.00 uur worden uit het systeem verwijderd. Vanaf zondag kan er tot 20.00 uur gespeeld worden.

Als er aanleiding is om e.e.a. weer aan te passen horen jullie dat zo spoedig mogelijk.

Hoewel de ingangsdatum van een eventuele avondklok nog niet duidelijk is (zaterdag, zondag?), hebben we de instellingen voor het afhangen van de banen 7 en 8 toch alvast aangepast. Mochten de tijden van de avondklok nog wijzigen, dan passen we de instellingen daar zo nodig op aan. Mocht er toch geen avondklok komen, dan voeren wij de 'oude tijden' weer in.

Ondanks deze verdere beperking van de mogelijkheden hopen wij dat velen van jullie toch nog met plezier verder tennissen. Helaas kunnen de gravelbanen niet opnieuw in gebruik worden genomen, ondanks pogingen daartoe vanuit het bestuur.

- Een baan reserveren is met ingang van zondag mogelijk vanaf 8 uur. De banen sluiten om 20 uur. De eerste reserveringsmogelijkheid is dus 8.00 uur, de laatste mogelijkheid is 17.00 (jeugd en dagleden) dan wel 19.00 uur (volledige leden) voor een enkelspel van 55 minuten. Er zijn dan 5 minuten 'over' om de baan vrij te maken voor de volgende spelers.

- Er kan dus tot uiterlijk 20.00 uur gespeeld kan worden. Verlaat daarna zo snel mogelijk de baan om op tijd weer thuis te zijn.

- Alle reeds voor vrijdag gemaakte boekingen blijven staan. Als de avondklok op zaterdag ingaat vervallen de boekingen vanaf 20.00 uur. Als de avondklok op zondag ingaat blijven de boekingen van zaterdag na 20.00 uur ook gewoon staan.

- Vanaf zondag kun je dus nog maar tot uiterlijk 20.00 uur spelen. Wees sportief en ga niet toch nog na dit tijdstip tennissen. Anders kan de gemeente besluiten het sportpark te sluiten door de netten weg te halen.

- Er kan per persoon maar 1 actieve boeking (=spelen) per dag worden gemaakt. Je kunt wel nog tot 3 dagen vooruit een boeking maken.

- Introducees zijn voorlopig niet meer toegestaan om alle leden zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om te spelen. Maak geen misbruik door met een introducé te spelen onder de naam van een lid. Bij ‘overtreding’ kan het bestuur besluiten tot een schorsing voor beide betrokken leden!

- Geplande lessen gaan wel door maar eindigen vanaf maandag (indien van toepassing) ook om 20.00 uur. Verschuiven naar andere uren is helaas niet mogelijk.

- Je kunt je boeking annuleren tot 2 uur voor de gereserveerde tijd. Deze boeking telt dan niet mee als actieve boeking voor die dag. Doe dat ook, want zo krijgen andere mensen toch nog de gelegenheid om een baan te reserveren. Het komt helaas namelijk toch voor dat spelers niet verschijnen op het gereserveerde tijdstip.

- Mocht het ’s ochtends nodig zijn om de lichten aan te doen, laat ze daarna dan niet nodeloos lang branden en schakel de lichten uit. In de avonduren moeten de laatste spelers op de baan de lichten uitschakelen.

Bestuur AMVJ Tennis

Nieuwscategorieën