Corona

Nu alle trainingen en competities weer beginnen wordt het steeds drukker op ons sportpark en in de kantine. Om dit in goede banen te leiden is in overleg met de AMVJ sportverenigingen (Tennis, Voetbal, Hockey en Tafeltennis) een gezamenlijk Coronabeleid vastgesteld. Wij verzoeken jullie om die maatregelen goed te bekijken en, nog belangrijker!, om je ook aan deze maatregelen te houden. Zo kunnen we het sporten en het verblijf in de kantine zo veilig mogelijk te laten verlopen. Spreek andere bezoekers hier ook op aan.

Algemene coronamaatregelen sportpark AMVJ

NALEVING VAN DEZE REGELS IS IN IEDERS BELANG. Zowel leden als bezoekers hebben dus een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te kunnen blijven sporten bij AMVJ. Bij overtreding kan de gemeente overgaan tot directe sluiting van ons hele sportpark en het clubhuis.

Gaan mensen in discussie over de Corona maatregelen? Vraag het nog een keer vriendelijk, maar laat het daar dan bij. Vooral van volwassenen mogen we verwachten dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Uitgangspunt zijn de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • blijf thuis bij Corona-achtige klachten
 • was je handen voor en na het sporten
 • houd 1,5 meter afstand als je langs het veld of in de kantine/op het terras zit
 • volg de aangegeven looproutes
 • kleed je thuis om; gebruik van de kleedkamers is niet toegestaan
 • volg de aanwijzingen van de hosts bij AMVJ. Zij zijn herkenbaar aan hun gele hesjes.
 • iedere sporter/bezoeker wordt verzocht binnen een uur na afloop van zijn of haar wedstrijd(en) het sportcomplex te verlaten.

Registratie

*Wij verzoeken alle sporters en bezoekers vanaf 13 jaar om zich te registreren met een gezondheidscheck. De QR code met de gezondheidscheck is te vinden op borden bij de ingang en op diverse andere plekken op het sportpark.

Om opstoppingen bij de ingang te voorkomen kun je de gezondheidscheck ook thuis invullen via deze QR code of deze link.

De registratie is formeel niet verplicht, maar wel gewenst. De gezondheidscheck bestaat uit vijf vragen. Ook wordt gevraagd om datum en tijd van aankomst in te vullen. De gegevens worden 14 dagen bewaard en worden alleen gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Kantine

 • In de kantine mogen maximaal 60 bezoekers ZITTEN. Hetzelfde geldt voor het boventerras en de terrassen op de begane grond.
 • Ga NIET in groepjes bovenop elkaar staan. Laat één persoon drankjes bestellen bij de bar.
 • Blijf ook geen uren hangen. Verlaat na maximaal een uur de kantine of het terras zodat er steeds plaats is voor nieuwe bezoekers.
 • Houd je aan de looproutes en de aanwijzingen van het kantinepersoneel.

Maatregelen specifiek voor Tennis

 • Registreren via de QR code of de link geldt voor ieder bezoek aan het sportpark, dus als je les hebt of vrij gaat spelen of competitie gaat spelen.
 • Beperk het aantal toeschouwers bij (jeugd)wedstrijden en lessen tot 1 ouder of begeleider.
 • Kleed je als speler alvast thuis om voordat je naar AMVJ gaat. Meld ook aan je tegenstanders in de competitie dat zij zich thuis moeten omkleden.
 • Toeschouwers mogen alleen op de banken bij de banen plaatsnemen. Houd daarbij 1,5 meter afstand.
 • Het traditionele 'taartmoment' voor of na wedstrijden raden wij af.
 • Laat bij wedstrijden alleen de captains/teambegeleiders de gang van zaken regelen met betrekking tot het digitale wedstrijdformulier, uitslagen enzovoorts.
 • Loop bij wedstrijden direct naar de baan die voor jullie team is gereserveerd met inachtneming van de looproutes en de 1,5 meter afstand.
 • Is de baan nog bezet? Ga als team apart zitten in de kantine of op het terras en houd onderling 1,5 meter afstand.
 • Komt er een baan vrij voor de volgende wedstrijd? Begin dan zo snel mogelijk nadat de baan vrijkomt.
 • Blijf na competitiewedstrijden niet te lang zitten in de kantine. Juist op zaterdag en zondag vormt een te drukke bezetting een risico voor het sportpark en de kantine.